Briquet 2667

Ferrara 1447
a 60  w 44  h 72  
Motiv: Basilisk
  Briquet 2667 in PDF
  Briquet, Les Filigranes, vol. 1, p. 192
  Gruppe: 1447/1450 (3)
1447Ferrarafil. reproduit
1450Ferraravar. ident.
1450Mantovavar. ident.
Briquet 2667
245 x 286 Pixel, 100 dpi  =  62 x 73 mm