Sankt Pölten, Diözesanbibliothek u. -museum

Cod. [1]
Kat. Krems 1959, 52, Nr.130
Schmidt G. 1963.1, 108 Nr.117 (Schmidt: XIX.1/a)
Winner 1973
Höhle-Zimmermann 1980 (Höhle-Zimmermann: XIX.1.a)
Haidinger 1998.1, 60

Cod. [2]
Kat. Krems 1959
Schmidt G. 1963.1, 100 Nr.022 (Schmidt: M 325), 99 Nr.016 (Schmidt: M 325]
Roland 1996, 30, 33, 36 f. (Kat. 2/2/6), 61 Anm. 80, 65, 68, 71, 83; Abb. 34, 81
Fingernagel–Roland 1997, bei Nr. 12 (S. 39, 41); 86 (S. 196)
Novak 2001, 296 Anm. 19

Cod. [3]
CMD-A 8 1988, Nr. 73

Cod. [5]
CMD-A 8 1988, Nr.118
Weber D. 1993, II 280 f.

Cod. [6]
Dolezalek 1972.1

Cod. [8]
Bloomfield 1979, Nr.6399 (Bloomfield: 'F 108')

Cod. [9]
CMD-A 8 1988, Nr. 74
Weber D. 1993, II 281

Cod. [10]
Weber D. 1993, II 281

Cod. [13]
Lipphardt 1982
Flotzinger 1995, 71
Kat. Wien, Palais Harrach 1995, Kat. Nr. 1.3
Huglo 1999, Nr. A-38
Cod. [13], 12v-13r
Kat. Wien, Palais Harrach 1995, Farbabb. S.31

Cod. [14]
Kat. Krems 1959
Schmidt G. 1963.1, 97 Nr.001 (Schmidt: M 327)
Haidinger 1998.2, 42

Cod. [15]
Laurin 1961.1
Schmidt G. 1963.1, 100 Nr.023 (Schmidt: M 319], 103 Nr.066
Roland 1996, 68, 71 Anm. 115, 83

Cod. [16]
Grubmüller 1981, Sp.490
CMD-A 8 1988, Nr. 75
Henkel 1988, 230
Pawis 1991, 6 A.1f., 15, 18f., 29, 35, 39 u. A.1, 41f., 48
Fürbeth 1992, 165, 167, 70, Anm.129
Cod. [16], 2r-161r
Fürbeth 1992, 278

Cod. [17]
Kaeppeli 1970/93, Nr.3497 (Kaeppeli: H 268)

Cod. [19]
Kaeppeli 1970/93, Nr.2199 (Kaeppeli: K 188)
CMD-A 8 1988, Nr.119
Mitteleuropäische Schulen II 2002, bei Nr. 91 (S. 319)
Cod. [19], 12r-194v
Bursill-Hall 1981, Nr.246.01

Cod. [21]
Weber D. 1993, II 281
Novak 2001, 299 f., 312 Anm. 87
Cod. [21], 1r
Novak 2001, 319 Abb. 52

Cod. [22]
CMD-A 8 1988, Nr. 76
Cod. [22], 1r-5r
Madre 1965, 239
Cod. [22], 5r-8r
Madre 1965, 240
Cod. [22], 8r-11r
Madre 1965, 242
Cod. [22], 11r-14v
Madre 1965, 243
Cod. [22], 14v-16r
Madre 1965, 222
Cod. [22], 16r-20v
Madre 1965, 224
Cod. [22], 20v-26v
Madre 1965, 225
Cod. [22], 26v-31r
Madre 1965, 229
Cod. [22], 31r-37r
Madre 1965, 228
Cod. [22], 37r-42v
Madre 1965, 237
Cod. [22], 42v-51r
Madre 1965, 238
Cod. [22], 51r-56v
Madre 1965, 231
Cod. [22], 59r-60v
Ciceri 1999

Cod. [23]
CMD-A 8 1988, Nr. 77

Cod. [24]
Oppitz 1990, Nr.1372

Cod. [25]
Mitteleuropäische Schulen II 2002, bei Nr. 91 (S. 319)

Cod. [27], 301r-316r
Lewis 1978, 249

Cod. [30]
CMD-A 8 1988, Nr. 78

Cod. [31]
Weber D. 1993, II 281
Cod. [31], 193-200
Stegmüller 1947, Nr.0317 (Stegmüller: E 108)
Zumkeller 1966, Nr.0330 (Zumkeller: E 108)

Cod. [32]
CMD-A 8 1988, Nr. 79
Weber D. 1993, II 281
Novak 2001, 300, 312 Anm. 87

Cod. [33]
CMD-A 8 1988, Nr. 80
Novak 2001, 312 Anm. 87

Cod. [34]
CMD-A 8 1988, Nr.120

Cod. [35]
Weber D. 1993, II 281

Cod. [36]
Kaeppeli 1970/93, Nr.2199 (?; dazu gehört: 39 ?) (Kaeppeli: C 232)

Cod. [38]
CMD-A 8 1988, Nr. 81

Cod. [41]
Simader 2001, 34

Cod. [42]
CMD-A 8 1988, Nr. 82
Hödl L. 1999, 155
Lackner 2000, bei Nr. 97 (Nr. 2)

Cod. [43]
CMD-A 8 1988, Nr. 83

Cod. [44]
Kaeppeli 1970/93, Nr.0436 (Kaeppeli: P 243)
CMD-A 8 1988, Nr. 84

Cod. [46]
CMD-A 8 1988, Nr. 85

Cod. [47]
CMD-A 8 1988, Nr. 86

Cod. [48]
CMD-A 8 1988, Nr. 87

Cod. [49]
AH 55 1922, 345 Nr. 313, Sigle D (AH: 'A 15 B')
Winner 1973
CMD-A 8 1988, Nr. 88
Novak 2001, 296 Anm. 19
Mitteleuropäische Schulen II 2002, bei Nr. 91 (S. 319)

Cod. [50]
Schmidt G. 1963.1, 103 Nr.071 (Schmidt: M 326)
CMD-A 8 1988, Nr. 89
Novak 2001, 296 Anm. 19

Cod. [51]
Kat. Krems 1959
Schmidt G. 1963.1, 106 Nr.102, Abb.11 (Schmidt: M 328)
Novak 2001, 296 Anm. 19
Pirker-Aurenhammer 2002, 23 Anm. 85, 87 f. Nr. 3

Cod. [53]
Weber D. 1993, II 281

Cod. [54]
Schmidt G. 1984.2

Cod. [56]
Kat. Krems 1959
CMD-A 8 1988, Nr. 90
Roland 2000, 491, 517 (Kat. 256)
Schmidt G. 2000, 475, 481 f., 485
Mitteleuropäische Schulen II 2002, bei Nr. 32 (S. 183); bei Nr. 52 (S. 255); Fig. 12
Cod. [56], 34v
GBKÖ II 2000, 152 (Farbabb. Kanonbild)

Cod. [58]
CMD-A 8 1988, Nr. 91

Cod. [59]
Weber D. 1993, II 282

Cod. [60]
Winner 1973
Simader 2001, 34 Anm. 59

Cod. [61] (?)
Schmidt G. 1963.1, 112 Nr.186 (Schmidt: T 119 (XIX/6b))
Cod. [61.1]
Dolezalek 1972.1
Cod. [61.2]
Dolezalek 1972.1
Cod. [61.3], 2ra
Dolezalek 1972.1
Cod. [61.4], 2va
Dolezalek 1972.1
Cod. [61.5]
Dolezalek 1972.1

Cod. [63]
Kern A. 1948 (Kern: 'XIX 5/a')
Thorndike 1958.2, 226 Anm. 5 (Thorndike: 'XIX a')
Lhotsky–Ferrari d'Occhieppo 1960, 268 ff. (hier: XIX a 5)
Lhotsky 1963, 355, 391, 436, 437
Weber D. 1987
CMD-A 8 1988, Nr. 92
Clavis Auct.Gall. 2 1999, ALC 11.58
Reichert 1999, 362 f.
Cod. [63], 138v
Grössing 1989, Sp. 533
Cod. [63], 138vff.
Grössing 1983, 112, Nr.24
Cod. [63], 143r-148v
Grössing 1983, 107, Nr.1
Grössing 1989, Sp. 532
Cod. [63], 143r-149v
Jervis 1985, 89-92 Nr. 4 (Jervis: ohne Signatur)
Cod. [63], 150v-151v
Grössing 1983, 113, Nr.29
Grössing 1989, Sp. 533

Cod. [64]
CMD-A 8 1988, Nr. 93

Cod. [66]
Schnell B. 1984, 14
CMD-A 8 1988, Nr. 94
Harris N. 1994, 9 Anm. 14, 77 f., 79 f., 83, 90-92 (B 12)
Haberkern 2001, 72 Anm. 208, 76

Cod. [67]
Weber D. 1993, II 282
Cod. [67], 24rb-29rb
Stegmüller 1950/80, Nr.02242 Suppl. (Stegmüller: O 149)
Cod. [67]/4
Kaeppeli 1970/93, Nr.2052 (Kaeppeli: C 149, n.2)
Cod. [67]
Kaeppeli 1970/93, Nr.1990 (Kaeppeli: O 149), n.4
Cod. [67]
Kaeppeli 1970/93, Nr.2346 (Kaeppeli: O 149), n.8

Cod. [68]
Rolfson 1972, 24
CMD-A 8 1988, Nr. 95
Huglo 1999, Nr. A-38/2

Cod. [69] (?)
Kaeppeli 1970/93, Nr.2157 (Kaeppeli: J 4)

Cod. [70]
Kaeppeli 1970/93, Nr.0146 (Kaeppeli: T 122)
CMD-A 8 1988, Nr. 96
Palmer–Speckenbach 1990, 162
Weber D. 1993, II 282
Cod. [70], 114v-115r
Spunar 1995, Nr. 480
Cod. [70], 190r-196r
Roth G. 1991, 25 Nr. 225

Cod. [71]
CMD-A 8 1988, Nr. 97
Cod. [71], 15r-18v
Ciceri 1999

Cod. [72], 1-213v
Bursill-Hall 1981, Nr.246.02

Cod. [75]
Bloomfield 1979, Nr.5019 (Bloomfield: 'R 195')
CMD-A 8 1988, Nr. 98

Cod. [76]
Huglo 1999, Nr. A-39

Cod. [77]
CMD-A 8 1988, Nr. 99
Cod. [77], 16-61
Martin D. 1992
Cod. [77], 145r-189r
Lhotsky 1957, 82 Nr. 98 (Lhotsky: keine Sign. angegeben)

Cod. [78] (?)
Kaeppeli 1970/93, Nr.2157 (Kaeppeli: T 334)

Cod. [79] (?)
Kaeppeli 1970/93, Nr.0264 (Kaeppeli: S 462c)

Cod. [81]
Stegmüller 1950/80, Nr.02017 Suppl. (Stegmüller: S 459)
Alcantara Martinez 1975, 124, Nr.145 ('459')
Cod. [81] (?)
Kaeppeli 1970/93, Nr.3576 (Kaeppeli: S 459), n.2.

Cod. [83]
Patschovsky 1989, Sp. 323
Weber D. 1993, II 282

Cod. [61]
Codices Boethiani II 2001, 61 Nr. 45
Cod. [84]
Häring 1970, 179, 188 f.
Plante 1976
Weber D. 1993, II 282

Cod. [92]
Kaeppeli 1970/93, Nr.0264 (Kaeppeli: P 27)
CMD-A 8 1988, Nr.121

Cod. [93]
Eisermann 2001, 168 (Beschreibung), 218, 223, 324, 328, 339

Cod. [94] (?)
Kaeppeli 1970/93, Nr.3194 (Kaeppeli: P 73)

Cod. [96]
Weber D. 1993, II 282

Cod. [99]
Weber D. 1993, II 282

Cod. [105]
CMD-A 8 1988, Nr.100

Cod. [108]
CMD-A 8 1988, Nr.101

Cod. [109]
CMD-A 8 1988, Nr.102

Cod. [110]
Fleith 1991, LA 815
Roland 1996, 38 f. (Kat. 2/3/3); Abb. 38
Cod. [110] (?)
Kaeppeli 1970/93, Nr.2154 (Kaeppeli: L 187)

Cod. [111]
Huglo 1999, Nr. A-40

Cod. [113]
CMD-A 8 1988, Nr.103

Cod. [114]
Kibre 1975/82, XLV.B.11: 37.282

Cod. [119]
CMD-A 8 1988, Nr.104

Cod. [120]
CMD-A 8 1988, Nr.105

Cod. [121]
Winner 1970

Cod. [214]
Reichert 1992, 255 Anm.6
Cod. [214], 1-113
Kaeppeli 1970/93, Nr.2684

Cod. [s.n.]
CMD-A 8 1988, Nr. 72

Cod. [Sermones des Nicolaus de Grätz]
Hödl–Hetzler 1992, 134

Cod. [Antiphonar aus Aggsbach]
Pass 1999, 657, 659
Cod. [Antiphonar aus Aggsbach], f. 11
Pass 1999, 658 Abb. 708

Cod. [B 67]
Baum 1998, 282

Cod. [S 461], 64 ss. (aktuelle Sign. nicht eruierbar)
Kaeppeli 1970/93, Nr.3047

Cod. [T 16]
Lhotsky 1957, 83 Nr.101 (aktuelle Sign. nicht eruierbar)

Cod. [V 135], 158v-172v
Kunze 1969, 189

Letzte Änderung: 11. Januar 2005